Munkacélú kizsákmányolás

A kényszerű szolgaságnak is nevezett kényszermunkáról akkor beszélünk, ha kiszolgáltatott személyeket akaratuk ellenére, valamilyen büntetéssel való fenyegetéssel munkára kényszerítenek. A bevándorlók különösen kiszolgáltatottak, de az áldozatok a belső migráció eredményeképpen is a kényszermunka csapdájába eshetnek, vagy gyakran anélkül, hogy elhagynák a helyet, ahonnan származnak. A kényszermunka női áldozatai, különösen a házi kényszerszolgaságra kényszerített nők és lányok gyakran szexuális kizsákmányolástól is szenvednek. A kényszermunka körébe jellemzően az alulszabályozott ágazatok az angol szavak alapján „3D”-snek nevezett, piszkos, veszélyes és nehéz (dirty, dangerous and difficult) munkái tartoznak, mint a házi kényszerszolgaság, a kőfejtés, valamint a mezőgazdaságban, építőiparban, bányászatban, gyártásban, feldolgozóiparban és csomagolásban végzett munkák.

Az adósrabszolgaság is a kényszermunka egy fajtája, amelyben az adósságot használják arra, hogy az áldozatot kényszer hatása alatt tartsák. Az adósrabszolgaság áldozatát becsapják vagy csapdába csalják, kényszerítve hogy nagyon alacsony bérért vagy ingyen, csak az utazását, munkavállalását és elszállásolását segítő emberkereskedő által nyújtott szolgáltatásokért cserébe dolgozzon. A kizsákmányoló megköveteli a munkát, a gyakran nagyon nagyra növekedett adósság rendezése érdekében. Az áldozat munkájának értéke alacsonyabb, mint az eredetileg kölcsönzött pénzösszeg, így szinte soha sem tudja törleszteni a kölcsönt.

Megszakítás