Projekt azonosító száma:
EFOP-1.2.5-16-2017-00028

Projekt címe:
A Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet által, a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak fenntartott Kríziskezelő Ambulancia

Támogatás összege:
63.000.000 Ft

Támogatás mértéke:
100 %

Projekt kezdete:
2017.11.01.

Projekt tervezett befejezési dátuma:
2022.04.30.

Projekt tartalmának bemutatása:
A kríziskezelő ambulancia elsődleges célja, hogy a kapcsolati erőszak, illetve az emberkereskedelem áldozatai számára szakszerű segítséget nyújtson (jogi, pszichológiai, életvezetési tanácsadás), megelőzve ezzel a súlyos krízishelyzet kialakulását. A szolgáltatás feladata továbbá, hogy a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem területén prevenciós munka és hálózatfejlesztés valósuljon meg, így a kríziskezelő ambulancia munkatársait bármely jelzőrendszeri tag felkeresheti különféle szakmaközi megbeszélések, egyeztető fórumok vagy akár egy-egy speciális eset megoldása céljából. A kríziskezelő ambulanciák kiemelkedő szereppel bírnak a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem területét érintő szemléletformálásban, melyet helyi és regionális szinten valósítanak meg.


Megszakítás