Kríziskezelő ambulanciák

A kríziskezelő ambulancia elsődleges célja, hogy a kapcsolati erőszak, illetve az emberkereskedelem áldozatai számára szakszerű segítséget nyújtson (jogi, pszichológiai, életvezetési tanácsadás), megelőzve ezzel a súlyos krízishelyzet kialakulását. Az ambulanciák munkatársainak feladata továbbá, hogy a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem területén prevenciós munkát végezzenek.

A kríziskezelő ambulanciák kiemelkedő szereppel bírnak a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem területét érintő szemléletformálásban, melyet helyi és regionális szinten valósítanak meg. A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem elleni küzdelemben résztvevő társszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás, illetve információátadás kiemelt feladata a kríziskezelő ambulanciának.

A munkatársak felkészülten fogadják az áldozatokat, valamint a potenciális áldozatokat, és ismerik az országban működő egyéb szolgáltatásokat, lehetőségeket, így az emberkereskedelem áldozatainak fenntartott átmeneti szállások munkáját, a krízisközpontok munkásságát, a családok átmeneti otthonának működését, valamint a félutas házak szolgáltatásait is.

Nyugat-dunántúli Regionális Krízisambulancia (Mosonmagyaróvár)

Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet Regionális Krízisambulancia Mosonmagyaróvár

Cím: Mosonmagyaróvár, Barátság u. 29.

Telefon: +36 70 598 1101

E-mail: ambulancia.movar@gmail.com

 

 

A kapcsolati erőszak és emberkereskedelem területét érintő hálózat tagjaként célunk, hogy a hozzátartozók közötti erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak ellátottsága javuljon. További célkitűzésünk, hogy a civil szférának és a jelzőrendszer együttműködésének fejlesztését megvalósítsuk annak érdekében, hogy azáldozatok professzionális segítséget kapjanak.

A kríziskezelő ambulancia szakmai támogatást nyújt az áldozatsegítés miharabbi biztosításában annak érdekében, hogy a problémák rendezésére még az erőszakos megnyilvánulások elfajulása előtt sor kerülhessen, megelőzhető legyen az otthonról való elmenekülés szükségessége, legyen lehetőség változtatni akár a bántalmazó magatartásán, és legyen esély a kapcsolati problémák megoldására.

A kríziskezelő ambulancia legfőbb célkitűzése, hogy a jelzőrendszer tagjai, valamint a segítséget kérő személyek és családtagok megfelelő szolgáltatásokhoz jussanak.

Az ambulancia feladata, hogy regionális szintű társadalmi szemléletformálást valósítson meg, valamint hálózatfejlesztés keretében koordinációs feladatok ellátásával összekötő kapocsként működjön a különböző szolgáltatásokat illetően. A kríziskezelő ambulancia egy olyan humán szolgáltatás, mely széleskörű kapcsolatrendszerén és a kapcsolati erőszak, valamint az emberkereskedelem témájában jártas professzionális szakemberek biztosításával nyújt segítséget, megelőzve ezzel a súlyos krízishelyzetek kialakulását. Ezen felül tájékoztató és prezentációs szolgáltatásokat nyújt, és egyben szerepet vállal a társadalmi szemlélet formálásában.

Közép-dunántúli Regionális Krízisambulancia (Devecser)

Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete Regionális Krízisambulancia Devecser

Cím: 8460 Devecser, Damjanich utca 7.

Telefon: +36 70 933 8060

E-mail: krizisambulancia.devecser@voroskereszt.hu

 

Krízisambulanciánk pszichológiai, életvezetési és jogi tanácsadást nyújt kapcsolati erőszak áldozatai részére Fejér-, Komárom-Esztergom és Veszprém megyében. Továbbá ismeretterjesztő, szemléletformáló és szakmai rendezvényeket szervezünk mind a közvetlen és közvetett érintetteknek, illetve a szakemberek részére.

 

Amennyiben szeretné térítésmentes szolgáltatásainkat igénybe venni, időpontot munkanapokon 8 és 16 óra között a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Dél-dunántúli Regionális Krízisambulancia (Kaposvár)

Borostyánvirág Alapítvány Regionális Krízisambulancia Kaposvár

 

7400 Kaposvár, Füredi utca 22.

Tel.: 06-82-812-476

e-mail: krizisambulancia.kaposvar@gmail.com

http://www.facebook.com/krizisambulancia.kaposvar

 

 

A BOROSTYÁNVIRÁG ALAPÍTVÁNY Dél-dunántúli Regionális Krízisambulancia a kapcsolati erőszak áldozatainak és hozzátartozóinak nyújt ingyenesen szociális, bűnmegelőzési, pszichológiai és jogi segítséget. A segítő tanácsadások mellett, széles körű tájékoztató és prevenciós szolgáltatásokat nyújt, és szerepet vállal a társadalmi szemléletformálásban.

Tevékenységünket regionális szinten látjuk el. Somogy, Tolna és Baranya megyében élő ügyfelek számára tudjuk a tanácsadásokat biztosítani.

Akut krízishelyzetben, egyéni mérlegelést követően időpont nélkül fogadjuk az ügyfeleket, egyéb esetekben a személyes tanácsadások időpont egyeztetéshez kötöttek!

 

Elérhetőségeink:

7400 Kaposvár, Füredi utca 22.

06-82-812-476

krizisambulancia.kaposvar@gmail.com

http://www.facebook.com/krizisambulancia.kaposvar

 

Ügyfélfogadás:

hétfő – csütörtök: 8:00 – 16:30

péntek: 8:00 – 12:00

 

 

Munkánk során az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott jelzőrendszeri tagokkal működünk együtt.

Közép-Magyarországi Regionális Krízisambulancia (Budapest)

Ökumenikus Segélyszervezet Regionális Krízisambulancia Budapest

1054 Budapest, Alkotmány u. 16.

Tel.: +36 70 504 3152, +36 70 525 0536

email: budapest.krizisambulancia@segelyszervezet.hu

 

Regionális Krízisambulanciánk kapcsolati erőszak áldozatainak, érintettjeinek, családtagjaiknak, illetve a velük kapcsolatba kerülő szakembereknek nyújt segítséget a Közép-Magyarország régióban (Budapest és Pest megye) élők számára. Kapcsolati erőszak alatt nemcsak a fizikai, hanem a lelki, szóbeli és szexuális bántalmazást, valamint a gazdasági erőszakot, illetve anyagi kiszolgáltatottságban tartást is értjük.

A Krízisambulancia célkitűzése, hogy az érintettek minél előbb tájékoztatást és segítséget kaphassanak. Nagy hangsúlyt helyezünk a megelőzésre, a problémák korai kezelésére. Feladatunk a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben részt vevő intézmények közötti együttműködés elősegítése is, mivel közösen hatékonyabban tudjuk kezelni a kapcsolati erőszak eseteit. Társadalmi szemléletformáló kampányaink célja, hogy minél többen képesek legyenek felismerni és elutasítani az erőszak valamennyi formáját, illetve minél hamarabb kérjenek segítséget azok, akik veszélyeztetve érzik magukat.

Észak-Magyarországi Regionális Krízisambulancia (Miskolc)

Ökumenikus Segélyszervezet Regionális Krízisambulancia Miskolc

3524 Miskolc, Leszih Andor u. 4.

Tel.: +36 30/309-1552

email.: miskolc.krizisambulancia@segelyszervezet.hu

www.segelyszervezet.hu

 

Biztos Pont Regionális Krízisambulanciánk kapcsolati erőszak áldozatainak, azok családtagjainak, illetve a velük kapcsolatba kerülő szakembereknek nyújt segítséget az Észak-Magyarország régióban (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye). Kapcsolati erőszak alatt nemcsak a fizikai, hanem a lelki, szóbeli, szexuális bántalmazást, valamint a gazdasági erőszakot, anyagi kiszolgáltatottságban tartást is értjük.

A krízisambulancia célkitűzése, hogy az érintettek minél előbb tájékoztatást és segítséget kaphassanak. Nagy hangsúlyt fektetünk a megelőzésre, a problémák korai kezelésére. Feladatunk a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben részt vevő intézmények közötti együttműködés elősegítése is, mivel közösen hatékonyabban tudjuk kezelni a kapcsolati erőszak eseteit. Társadalmi szemléletformáló kampányaink célja, hogy minél többen képesek legyenek felismerni és elutasítani az erőszak valamennyi formáját, illetve minél hamarabb kérjenek segítséget azok, akik veszélyeztetve érzik magukat. Krízisambulanciánk közösségi programok szervezésével segítséget nyújt abban is, hogy a kapcsolati erőszak áldozatai újra építhessék kapcsolatrendszerüket.

Észak- alföldi Regionális Krízisambulancia (Szolnok)

Ökumenikus Segélyszervezet Regionális Krízisambulancia Szolnok

Krízisambulancia

5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3.

Tel.: +36 (30) 305 29 19

e-mail: szolnok.krizisambulancia@segelyszervezet.hu

 

Célkitűzések

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által pályázati formában működtetett krízisambulancia a kapcsolati, családon belüli erőszakban élőknek, potenciális áldozatoknak nyújt információt, tanácsadást. Az intézmény célja, hogy az érintettek megfelelő segítséget kapjanak súlyos krízishelyzetük megoldásához, illetve megelőzéséhez; azaz, hogy minél előbb tájékoztatást és segítséget kaphassanak. A Krízisambulancia munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, a problémák korai kezelésére, de feladatuk a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben részt vevő intézmények közötti együttműködés elősegítése is. A Segélyszervezet szakmai hálózatot hozott létre annak érdekében, hogy a kapcsolati erőszak eseteit minél hatékonyabban, közösen tudják kezelni. A társadalmi szemléletformáló kampányok célja, hogy minél többen legyenek képesek felismerni és elutasítani az erőszak valamennyi formáját, illetve minél hamarabb kérjenek segítséget, akik veszélyeztetve érzik magukat.

A célkitűzés elérésének módja

A Regionális Krízisambulancia az Észak-alföldi régió területén az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  • Áldozatoknak, veszélyeztetetteknek és hozzátartozóiknak:

– Információnyújtás akár név nélkül is e-mailen, telefonon, személyes találkozás alkalmával (előre egyeztetett időpontban)

– Tájékoztatás az igénybe vehető segítő szolgáltatásokról

–  Jogi, pszichológiai tanácsadás, segítőbeszélgetés (egyéni és pároknak tartott konzultáció)

b.) Szakembereknek:

– Információnyújtás a kapcsolati erőszak eseteinek kezelésével kapcsolatban

– Esetkonzultáció biztosítása

– Esetmegbeszélések, illetve esetkonferenciák szervezése

– Tapasztalatcserék helyi és regionális szinten szakemberek között

– Szakmai fórumok, előadások, workshop-ok segítő szakembereknek, jelzőrendszeri tagoknak

– Prevenciós előadások iskoláknak, munkahelyi közösségeknek

 

Célcsoport

A Biztos Pont Regionális Krízisambulancia a kapcsolati/családon belüli erőszakban élőknek, potenciális áldozatoknak szolgál információval, tanácsadással, és nyújt megfelelő segítséget ahhoz, hogy a kialakult súlyos krízishelyzetek megoldódjanak, illetve megelőzhetővé váljanak. A Krízisambulancia 2018. január 1-én kezdte meg működését. A helyszín kialakítását követően kezdődött meg a szakemberek, a jelzőrendszer, majd kampányokon, illetve szórólapokon keresztül a lakosság tájékoztatása.

 

Együttműködés

A Krízisambulancia együttműködik az Észak-alföldi régió területén található gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival, kiemelten a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatokkal, Központokkal. Főként a SZKTT Humán Szolgáltató Központ Család- És Gyermekjóléti Központ (Szolnok); SZKTT Humán Szolgáltató Központ Család- És Gyermekjóléti Szolgálat (Szolnok); Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ, Mezőtúri Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. Szolnok város tekintetében elmondhatjuk, hogy a védőnői szolgálat munkatársaival

Dél-Alföldi Regionális Krízisambulancia (Orosháza)

Ökumenikus Segélyszervezet Regionális Krízisambulancia Orosháza

5900 Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Tel.: +36 (30) 781 79 51

e-mail: oroshaza.krizisambulancia@segelyszervezet.hu

 

 

Célkitűzések

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által pályázati formában működtetett Krízisambulancia a kapcsolati erőszakban élőknek, érintetteknek, valamint a potenciális áldozatoknak nyújt információt, tanácsadást. Az intézmény célja, hogy az érintettek megfelelő segítséget kapjanak krízishelyzetük megoldásához, illetve megelőzéséhez; tehát, hogy minél előbb tájékoztatást és segítséget kaphassanak. A Krízisambulancia munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, a problémák korai kezelésére, de feladatuk a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben részt vevő intézmények közötti együttműködés elősegítése is. A Segélyszervezet szakmai hálózatot hozott létre annak érdekében, hogy a kapcsolati erőszak eseteit minél hatékonyabban, közösen tudják kezelni. A társadalmi szemléletformáló kampányok célja, hogy egyre többen legyenek képesek felismerni és elutasítani az erőszak minden formáját, illetve minél hamarabb kérjenek segítséget azok, akik veszélyeztetve érzik magukat.

 

A célkitűzés elérésének módja

A Regionális Krízisambulancia a Dél-alföldi régió területén az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 

a.) Áldozatoknak, veszélyeztetetteknek és hozzátartozóiknak:

  • Információnyújtás akár név nélkül is e-mailen, telefonon, személyes találkozás alkalmával (előre egyeztetett időpontban)
  • Tájékoztatás az igénybe vehető segítő szolgáltatásokról
  • Jogi, pszichológiai tanácsadás, segítőbeszélgetés (egyéni és pároknak tartott konzultáció)

 

b.) Szakembereknek:

  • Információnyújtás a kapcsolati erőszak eseteinek kezelésével kapcsolatban
  • Esetkonzultáció biztosítása
  • Esetmegbeszélések, illetve esetkonferenciák szervezése
  • Tapasztalatcserék helyi és regionális szinten szakemberek között
  • Szakmai fórumok, előadások, workshop-ok segítő szakembereknek, jelzőrendszeri tagoknak
  • Prevenciós előadások iskoláknak, munkahelyi közösségeknek

Célcsoport

A Biztos Pont Regionális Krízisambulancia a kapcsolati erőszakban élőknek, érintetteknek és potenciális áldozatoknak szolgál információval, tanácsadással, és nyújt segítséget ahhoz, hogy a kialakult krízishelyzetek megoldódjanak, illetve megelőzhetővé váljanak.

Az Ambulancia másodlagos célcsoportja a szakemberek köre, akik a kapcsolati erőszak áldozataival, érintetteivel végeznek segítő munkát.

 

Ellátottak száma

A Krízisambulancia 2018. január 1-én kezdte meg működését. A helyszín kialakítását követően kezdődött meg a szakemberek, a jelzőrendszer, majd a kampányokon, illetve a szórólapokon keresztül a lakosság tájékoztatása. 2020. december 31-ig a 67 alkalommal megtartott szakmai fórumok, valamint a 9 alkalommal megtartott workshopok keretében 1.313 szakember kapott tájékoztatást a régió területén. Ugyaneddig az időpontig 201 kliens és 89 szakember fordult segítségért az Ambulanciához. 1012 esetben valósult meg szociális, információs, jogi, pszichológiai, speciális, vagy szakemberek számára nyújtott tanácsadás, esetkonzultáció.

 

Együttműködés

A Krízisambulancia 2020 évben folytatta a működési területén lévő család- és gyermekjóléti szolgálatokkal, központokkal, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival, civil szervezetekkel való együttműködés kialakítását, fenntartását. Ezen együttműködések keretében az ambulancia munkatársai Békéscsaba és Szeged városában heti egy napon kihelyezett ügyfélfogadást tartottak az év folyamán, megkönnyítve ezzel a célcsoport számára a szolgáltatás elérését. A tanácsadások helyszínét az együttműködő partnerek (Egyensúly AE Egyesület, Szegedi Tudományegyetem) térítésmentesen biztosították.

 

Egyéb eredmények

Az Orosházán működő Biztos Pont Regionális Krízisambulancia az indulása óta elmúlt három év során kialakított szakmai együttműködéseknek, valamint a Segélyszervezet által rendszeresen folytatott kampányoknak köszönhetően egyre nagyobb ismertségre tett szert a régióban. Ennek eredményeként folyamatosan nőtt az Ambulancia szolgáltatásait igénybe vevő kliensek és szakemberek száma. A kliensek között egyre nagyobb számban vannak olyanok, akiket más szakember delegált az intézményhez a speciális segítségnyújtás igénybevétele érdekében. A kliensektől folyamatosan pozitív visszajelzések érkeztek, valós segítségként élték meg az intézményben folyó segítő munkát. Ennek köszönhetően több esetben kért olyan kliens segítséget a munkatársaktól, akit olyan ismerőse irányított a Krízisambulanciára, aki korábban maga is kliens volt és nagyon pozitívnak, eredményesnek élte meg a segítő kapcsolatot.

Mindenképpen eredménynek értékelhető az a tény is, hogy annak ellenére, hogy a vírushelyzet miatt hosszú időn keresztül nem nyílt lehetőség a kliensekkel való személyes találkozásra, a Krízisambulancia munkatársaival kialakított segítő kapcsolatok nem szakadtak meg, valamennyit sikerült telefonos, vagy online formában tovább fenntartani, sőt új segítő kapcsolatokat is sikerült generálni, így a kliensek ebben a fokozottan megterhelő helyzetben sem maradtak segítség nélkül.

Megszakítás