Kríziskezelő hálózat

A kríziskezelő hálózat intézményeinek elsődleges feladatai közé tartozik a bántalmazás miatt akut krízisben lévő gyermekes anyák, egyedülálló nők azonnali befogadása, közreműködés a fenyegetettség megszüntetésében.
A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetésről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról gondoskodik.
Fontos kiemelni, hogy a központok a reintegrációs ellátás keretében fokozatosan felkészítik a befogadottakat az önálló életvitelre, támogató családi és társadalmi kapcsolatok ápolására, illetve kialakítására. Mindezt professzionális szociális munka, mentálhigiénés és jogi segítségnyújtás, hivatalos ügyintézés, szakemberekkel való konzultáció, esetkonferencia és a krízisellátás megszüntetésére tett előkészületek, tartós lakhatási megoldáskeresés bevonásával, alkalmazásával teszik.

A krízisközpont és titkos menedékház a bántalmazás miatt kialakult krízishelyzet megszüntetését mozdítja elő olyan komplex, szükség szerinti teljes körű ellátás biztosításával, mely magában foglalja:

  • bántalmazás miatti akut krízis esetén az azonnali befogadást
  • szolgáltatást igénybe vevők fizikai (élelmiszer, tisztálkodási, tisztítószerek, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, szállás) ellátását a családok átmeneti otthonának rendszerén belül
  • szakemberek segítségének (jogász, pszichológus vagy mentálhigiénés szakember, szociális munkás) biztosítását
  • a szociális munka eszközeit, amelynek segítségével képviselik a bántalmazottak érdekeit, családgondozást végeznek, együttműködnek a jelzőrendszer tagjaival és más a bántalmazás során érintett intézményekkel, szervezetekkel
  • a krízisellátás megszüntetése érdekében tett előkészületeket, biztonságos lakhatási megoldás keresését

A krízisférőhelyek folyamatos bővítésének eredményeként mára 20 krízisközpont, 8 titkos menedékház, és 2 átmeneti szállás üzemel. A hálózat fejlődésével szolgáltatások is bővültek, így mára 21 félutas ház, illetve 7 krízisambulancia is kialakult.

Krízisambulanciák

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Biztos Menedék” című pályázat keretében új intézménytípussal, az úgynevezett Kríziskezelő Ambulanciák kialakításával bővült az kapcsolati erőszak áldozatait segítő ellátórendszer.

A krízisambulanciák létrejöttének célja, hogy a lehető leghamarabb felismerhető és kezelhető legyen a párkapcsolati erőszak, illetve az hogy az áldozatok még azelőtt szakértői segítséget kapjanak, mielőtt nagy lenne a baj.

A kríziskezelő ambulanciák további feladata, hogy regionális szintű társadalmi szemléletformálást valósítsanak meg, valamint hálózatfejlesztés keretében koordinációs feladatok ellátásával, összekötő kapocsként működjenek a további segítő és a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer között.

A krízisambulanciákon előre egyeztetett időpontokban, anonim módon is lehet információt kérni, van jogi és pszichológiai tanácsadás, valamint segítő beszélgetés.

Az ambulanciákhoz lehet fordulni akkor is, ha valakiben felmerül a gyanú, hogy bántalmazó kapcsolatban él, de még nem biztos benne és akkor is, amikor a bántalmazott még nincs azon a ponton a bántalmazás folyamatában, hogy végleges megoldásokat keressen. Olyanoknak is tudnak segítséget nyújtani, akik már rég kiléptek a bántalmazó kapcsolatból, de a traumájuk még feldolgozatlan, vagy a zaklatás a bántalmazó részéről még továbbra is tart.

Térkép

Krízisközpontok

A krízisközpontok, amelyek kifejezetten krízishelyzeteket kezelnek, a családok átmeneti otthonaihoz tartoznak. A krízisközpont több csatornán keresztül fogadja az akut krízishelyzetbe került áldozatokat, akiknek szükség esetén étkeztetést, ruházattal való ellátást, mentálhigiénés és egészségügyi ellátást nyújt.

A krízisközpont szakmai stábjának rendelkezésre áll esetmenedzser, pszichológiai vagy mentálhigiénés tanácsadó, valamint jogász is. Együttműködési kötelezettsége van a szakembereknek az illetékes gyermekjóléti szolgálatokkal, valamint hatóságokkal.

Krízisközpontok esetében az áldozatok négy, legfeljebb nyolc hét időtartamban tartózkodhatnak a központban, mely időtartamnak elegendőnek kell lennie egy megnyugtató, akár közvetlen életveszélyt is elhárító megoldás megszületésének. Az ellátási idő alatt professzionális családgondozás történik, melynek tehát a krízishelyzet megszüntetésére kell fókuszálnia.

A krízisközpontokban nem az a cél , hogy hosszú távú megoldást adjanak, hanem hogy azonnali biztonságot nyújtsanak amíg a szakemberek az áldozattal együtt ki tudják gondolni mi legyen a következő lépés.

Titkos Menedékházak

A titkos menedékház működéséről szintén a Gyermekvédelmi törvény 51. §-a rendelkezik, melynek feladatai nagyrészt megegyeznek a krízisközpontok feladataival, azonban ide a különösen veszélyes esetekben (amikor kiemelten szükséges, hogy az áldozat titkos és biztonságos helyen tartózkodjon) kezdeményez az OKIT elhelyezést.

A titkos menedékházba elhelyezett áldozatok legfeljebb hat hónapot tölthetnek az intézményben, így ez az időtartam már elegendő lehet hosszabb időt igénybe vevő gondozási, jogi folyamatok megkezdéséhez és lefolytatásához is.

Átmeneti szállás

A kifejezetten az emberkereskedelem áldozatai számára létrejött és fenntartott szállások célja, hogy a súlyosan traumatizált, kizsákmányolt áldozatoknak komplex, átfogó segítséget nyújtson a rehabilitációban, reintegrációban.

Szolgáltatásait tekintve elmondható, hogy a krízisközpontokhoz, valamint titkos menedékházhoz hasonlóan az összes szükséges szakember rendelkezésre áll, illetve elérhetővé tudják tenni azokat a szolgáltatásokat (pl. egészségügyi ellátás), amelyek elengedhetetlenek a sikeres gondozáshoz.

Az átmeneti szálláson fő szabályként 3 hónapot tartózkodhatnak az áldozatok, amely legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb 3 hónapra meghosszabbítható. Lényeges körülmény, hogy a probléma jellegéből és súlyosságából fakadóan kifejezetten nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a szállások címe, elérhetősége ne legyen elérhető mindenki számára.

Félutas kiléptetők

A félutas-kiléptető rendszer a társadalmi reintegrációban hosszútávú segítséget nyújt azoknak, akik lakóhelyüket kapcsolati erőszak miatt elhagyni kényszerültek, de saját életük rendezésében már jelentős eredményeket értek el. Ezt az ellátási formát maximum 5 éven át azon áldozatok vehetik igénybe, akik a krízisellátást követően bekerültek a családok átmeneti otthonába és megfeleltek bizonyos feltételeknek (pl. hosszú távú célok, előtakarékoskodás).

A félutas házak legfontosabb ellátása a lakhatás biztosítása, ugyanakkor az itt élőket jogász, pszichológus és a kapcsolati erőszak témájában jártas professzionális szakember is segíti.

Megszakítás