Kapcsolati erőszak

„Kapcsolati erőszak: a fizikai, a szexuális, a pszichológiai vagy a gazdasági erőszak mindazon cselekményei, amelyek a családon vagy a háztartási egységen belül, vagy a volt vagy a jelenlegi házastársak vagy partnerek között történnek, függetlenül attól, hogy az elkövető az áldozattal azonos helyen él vagy élt-e”(Isztambuli Egyezmény).

Kapcsolati erőszak áldozatai: Azon személyek, akiknek a testi, érzelmi és mentális sérthetetlenséghez való jogukat sérelem érte, fizikai és/vagy lelki bántalmazásnak voltak kitéve.

Megszakítás